Cennik

20.06 – 30.06

270
270

01.07 - 14.07

300
300

15.07 – 19.08

370
370

20.08 – 31.08

270
270

Cena domku 4/5 osobowego za dobę, zawiera wszystkie media z wyłączniem terminów dodatkowo obciążonych kosztem zużycia energii elektrycznej według wskazania licznika 0.80 zl/ kWh wyszczególnionych w cenniku.

Każda dodatkowa osoba w domku podnosi cene wynajmu o 30 zł za dobę

Warunkiem rezerwacji jest wplata 30% zadatku na konto wskazane w zakladce REGULAMIN

Wystawiamy faktury VAT – !! Warunkiem otrzymania faktury jest zgłoszenie tego faktu w chwili rezerwacji domku !! 

Do każdego dnia pobytu według cennika należy dodatkowo doliczyć opłatę uzdrowiskową obowiązującą w 2016 roku na obszarze Uzdrowiska Dąbki.

Opłata uzdrowiskowa płatna jest w pierwszym dniu pobytu przez osoby fizyczne przebywające czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na obszarze sołectw: Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie i Porzecze.

Stawki opłaty uzdrowiskowej:

1. Stawka w wysokości 3,50 zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu,
2. Od dzieci do lat 7 w wysokości 3,00 zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu.

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od:
1) pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywających w szpitalach;
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę uzdrowiskową;
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor opłat lokalnych: parter, pokój nr 2, tel.(094) 34-46-348.

Pobieranie opłaty uzdrowiskowej reguluje:
UCHWAŁA NR XV/115/2015 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie Gminy Darłowo.

page